bip.gov.pl
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ z Polikliniką w Bydgoszczy
To jest wersja archiwalna z dnia 29.06.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta

Zbiorcza informacja o petycjach

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U.2014.1195) corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.Opublikował: Łukasz Błażejewski
Publikacja dnia: 29.06.2016
Podpisał: Łukasz Błażejewski
Dokument z dnia: 29.06.2016
Dokument oglądany razy: 2 029