bip.gov.pl
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ z Polikliniką w Bydgoszczy

Wersje archiwalne: Samodzielne Oddziały Kliniczne

Wersja z dnia: 13.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: korekta

Wersja z dnia: 16.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: korekta

Wersja z dnia: 23.10.2012
Powód wprowadzenia zmian: korekta wpisu w związku z zakończeniem działalności Oddziału Klinicznego Chorób Dziecięcych z dniem 1.01.2015r.

Wersja z dnia: 23.10.2012
Powód wprowadzenia zmian: zmiana w menu